SKALKY III.

Listopad 7th, 2018 Comments off

Na třetí pokus to tentokrát vyšlo. V sobotu 3. 11. 2018 jsme zahájili poslední část rádcovského kurzu. Naše cesta –  pro budoucí rádce první puťák s batohy na zádech začala v Kaplici. Po vystoupání jednoho většího kopce a kratší cestě po silnici jsme se dostali k říčce Černé. Bylo tu moc krásně – podzimní příroda umocněná mlžným oparem, skály, překonávání řeky a k tomu všemu dobrá parta kamarádů. Cesta kolem řeky nás dovedla k zřícenině hradu Sokolčí. Tam jsme rozdělali oheň, opekli si něco k obědu a uvařili teplý čaj. Na tomto tábořišti se také uskutečnily naše poslední rádcovské zkoušky. Rádci si vyráběli „panenky“ na podpal, rozdělávali oheň, vyráběli kolík za použití sekery a pily a stavěli přístřešek z plachty. Po úspěšném složení zkoušek jsme se opět vydali na cestu. Postupně se stmívalo a kus cesty jsme šli za svitu čelovek. Po překonání poslední lávky a lanového mostu jsme se ocitli  před srubem, kde jsme měli přespávat. Po večeři nás čekala super Kryštofova hra, ve které jsme si zaveršovali a náramně se při ní nasmáli. Ráno po snídani, písničkách a slovíčku čekaly rádce rozhovory, jaké jsou jejich představy o naší přední hlídce a v čem by se chtěli zapojit. Pod  vedením Tadeáše jsme si ještě zahráli frisbee a vyrazili zpět na autobus. Vyrazili jsme trochu později, takže jsme překonali rekord v rychlé chůzi s batohem a pak už nás čekal jen přesun do civilizace.

Na fotky z této výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

VÝSADEK DO PRAHY

Říjen 21st, 2018 Comments off

Náš oddílový výsadek do Prahy začal přesně 20. října 2018 v 7 :40 na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích. Po docela rychle ubíhající cestě se Praha přiblížila a my vyskočili na jejím hlavním nádraží. Vytvořili jsme téměř vojenský šik a procházeli přes Václavské náměstí přes Karlovo náměstí až ke kostelu Svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Katka s Kájou krátce zrekapitulovali události z 18. 6. 1942, kdy nacisté zjistili, že se v tomto kostele ukrývají čeští parašutisté a zahájili útok. Parašutisté zde po sedmihodinovém boji proti stonásobné přesile hrdinně padli a my jsme k uctění jejich památky a památky jejich podporovatelů položili u památníku věnec za celou 52. Přední hlídku Royal Rangers.  V památníku obětem heydrichiády jsme shlédli domluvený dokumentární film, při kterém nikdo z nás ani nedutal. Prohlédli jsme si vystavenou expozici a zašli se podívat do samotné krypty, kde parašutisté bojovali a kde po stěnách byly stále znát stopy po střelách. Dalším cílem naší výpravy bylo vojenské letecké muzeum Kbely, kam jsme se přemístili metrem a autobusem. V muzeu jsme obdivovali  letadla stará i nejstarší, obchůdek se suvenýry i další exponáty. Výsadek skončil úspěšně navrácením na domovské nádraží.

Na fotky ze sobotní výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

OPERACE GLUCINIUM

Říjen 10th, 2018 Comments off

V pátek 5. 10. 2018, když kapitánský čas ukazoval 16.45 hodin, se na autobusovém nádraží začali objevovat účastníci dobrodružné výpravy po stopách výsadku Glucinium. Po rychlém přesunu autobusem k hájovně Rachačky jsme se ubytovali, navečeřeli a hned nás čekala noční hra. Museli jsme se proplížit kolem několika flaků (protiletadlových děl), které vedle sebe měli reflektory pročesávající okolí. Na koho padl kužel světla a uslyšel své jméno, musel se vrátit na začátek. Hra se všem líbila, chtěli jí hrát znovu a znovu. Ráno jsme se vydali do obory až na místo seskoku výsadku Glucinium, kde je malý pomníček. Od Matěje jsme si vyslechli příběh výsadků i lidí s ním spojených. Po prozkoumání okolí už byl čas na cestu k základně. V oboře jsme zahlédli jelena, stádo muflonů i divočáky. Po výborném obědě a krátkém odpočinku jedna skupina začala hrát airsoft a druhá se učila hrát frisbee. Po uplynutí času se skupiny vystřídaly. Večer jsme si opékali buřty a také nás čekal krátký noční orientační závod. Do spacáků jsme se přemisťovali docela unavení. Dopledne jsme trochu delší cestou došli na autobus. Díky Matěji, Davide, Barčo a Bětko za moc hezkou výpravu.

Na fotky z této výpravy po stopách výsadku Glucinium z období II. světové války se můžete podívat ZDE:

O pohnutém příběhu  jediného výsadku do jižních Čech se můžete dočíst ZDE: 

O statečnosti hajného Rybáka a jeho ženy z nedaleké hájovny, kteří pomohli parašutistům se dočtete ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

S PADÁKEM NAD HLAVOU

Září 18th, 2018 Comments off

V sobotu 15. 9. 2018 ve 14 hodin začalo naše  potáborové setkání. Hned, jak jsme si uložili batohy a chtěli si poslechnout, co bude dál, se přiřítili dva němečtí příslušníci gestapa a někam odvedli vedoucího Káju. Dostali jsme instrukce, že začíná běžet čas, za který ho můžeme osvobodit a ušetřit výslechu, ale jen pokud se dostaneme ke všem indiciím a spojíme se s odbojem, který nám poskytne informace o místě zadržení. Po úvodní šifře, kterou jsme po skupinách vyluštili a která udávala kavárnu, kde po vyslovení hesla dostaneme mapu, jsme vyrazili do akce. První skupina to měla nejtěžší  – v kavárně marně vyslovovala heslo a zdálo se, že nikdo nereaguje – pak je poslali ven, ale nakonec jim mapu přinesli. Po získání mapy bylo potřeba v centru města oběhnout 12 míst, která se nějak vztahovala k druhé světové válce (př. jedno ze sídel gestapa, místo ilegální vysílačky, rodný dům budějovického letce RAF, šipku označující za války kryt, apod. …). Na každém místě jsme měli objevit tajnou schránku s popisem místa nebo události a z kódové knihy získat  jedno slovo do závěrečné zprávy a do určitého času se dostat na náměstí. Závěrečnou zprávu se nám získat podařilo a tak všichni věděli, že nás zástupce odboje čeká na sadech u fontány. V dnešní mobilní době byl velmi nápadný – četl si na lavičce noviny. Zodpověděli jsme mu několik otázek, na které jsme si správné odpovědi pamatovali z tajných schránek, a on nás odvedl na půdu domu, kde se nám podařilo našeho vedoucího Káju osvobodit. Pak nás čekala večeře – párečky, zkouška scének a kdo chtěl, mohl se ještě dívat na film. Druhý den jsme se podíleli na nedělní bohoslužbě ve sboru Církve bratrské – slovem, scénkami z našeho letního tábora a písněmi – bylo moc prima, že se na nás přišli podívat i rodiče. Na konci bylo dobré občerstvení a kamarád Daniel, který se věnuje aktivně parašutismu, nám ještě ukázal opravdický padák a vyprávěl různé zajímavé zážitky ze seskoků. V předsálí jsme pro návštěvníky měli připravenou výstavu nazvanou „S padákem nad hlavou“, která pojednává o československých výsadcích z Velké Británie za II. sv. války, kterou jsme měli možnost získat od p. Ráboně z dělostřelecké pevnosti Hůrka u Králík za přispění PhDr. Břečky ze Zemského muzea v Brně. Mohli jsme i tímto způsobem tak poděkovat našim statečným parašutistům, kteří se nevzdali v boji s hitlerovským zlem a nasadili svoje životy při nebezpečných bojových operacích v Protektorátu. Nezapomeneme!

Na fotky z potáborového setkání se můžete podívat ZDE:

Interaktivní mapa Českých Budějovic, která ukazuje, co se kde za války stalo je ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

SILVER A – LETNÍ TÁBOR NA LOSÍ ŘECE

Srpen 11th, 2018 Comments off

Den první – Už od prvního vstupu do našeho výcvikového tábora STS 25 (Special Training School) na skotském venkově nám bylo jasné, že z nás budou chtít vycvičit ty nejlepší vojáky. Prošli jsme zdravotní prohlídkou, rozdělili nás do družstev a ubikací a na krk jsme dostali vojenské známky se jménem. V družstvech byl čas se spolu navzájem seznámit a zopakovat si pravidla tábora. A už nás čekal první nástup a první slovo od jednoho z velitelů na téma, jaký by voják měl být.

Fotky z I. běhu 1. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 1. dne ZDE:

Den druhý –  Hned ráno se začalo s nejtvrdším fyzickým výcvikem. Po rozcvičce vedené skotským důstojníkem z elitních jednotek Comandos  a vydatné snídani jsme se ve vyprávění a vzpomínkách dostali zpátky domů do Protektorátu, kde se formovala na začátku války legendární odbojová skupina Tři králové. Následovala výuka intuitivní střelby v terénu airsoftovými zbraněmi, taktická příprava při hře tanky a pořádná dávka šifrování. Po obědě a krátkém osobním volnu následovala výuka sebeobrany, další výcvik fyzických dovedností  při šplhání na přepravky, střelba ze vzduchové pušky na terč a pletení rescue náramků. Večer jsme byli rádi, že si v kantýně za stravenky můžeme koupit něco málo na přilepšení tvrdého vojenského života.

Fotky z I. běhu 2. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 2. dne ZDE:

Den třetí –  Tento den byl ve znamení vojenských manévrů. Vydali jsme se náročným terénem skoro až k hranicím. Velitel se nás snažil přesvědčit, že je to cyklostezka – možná byla kdysi dávno v dobách míru, ale stejně mu to nikdo nevěřil.  Překonávali jsme různé překážky, zkoušeli se maskovat a pronikat přes území obsazené nepřátelskými vojáky, vyzkoušeli si, jaké to je, když dochází voda. Byli mezi námi také tři budoucí výsadkáři ze Silver A – Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček, který dopluli do Anglie po těžkých ústupových bojích ve Francii. Po návratu na základnu jsme uvítali koupání v Krokodýlí zátoce a pěkně jsme si v říčce zadováděli.

Fotky z I. běhu 3. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 3. dne ZDE: 

Den čtvrtý –  Dnes jsme měli návštěvu. Začalo to dost napínavě – zásahem na řidiče okolo jedoucího vozidla. Členové zásahové služby nám přijeli říci o své práci – mohli jsme si prohlédnout jejich zbraně, potěžkat zásahovou vestu i si vystřelit z cvičných zbraní. Motivováni jejich příkladem jsme se po obědě opět vrhli na výcvik. Každý z nás dobrovolně souhlasil s účastí na výsadcích do vlasti, které budou velmi nebezpečné a mezi prvními, které si vedení STS 25 vybralo, byli Bartoš, Valčík, a Potůček. Večer jsme poseděli společně u ohýnku a našim unaveným tělům jsme pod hvězdami dopřáli horkou sprchu.

Fotky z I. běhu 4. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 4. dne ZDE:

Den pátý – Více než jindy jsme se ráno po rozcvičce zabývali nácvikem anglických rozkazů. Potom, co se vrátila zásobovací skupina vojenským terénním speciálem s nákupem z nedalekého městečka, jsme byli svědky odletu přetíženého britského bombardéru Halifax Mk II 138. perutě s 15ti muži na palubě. Bylo 28. prosince 1941 a zkušený pilot kpt. Hockeye měl před sebou náročný 10ti hodinový noční let nad okupovanou Evropou. Nastal čas vysadit v noci na území naší vlasti výsadek Silver A, Silver B a Anthropoid. Již půl roku totiž nepřicházeli naší exilové vládě v Londýně vysílačkou žádné zašifrované zprávy, bylo tedy potřeba obnovit spojení a znovu navázat kontakt s důležitým agentem A 54. Než došlo k pozdějšímu nočnímu výsadku všech skupin, využili jsme čas k dalšímu výcviku intuitivní airsoftové střelby, dále k tolik potřebnému šifrování a v tomto dni také navíc k nácviku první pomoci v rizikových situacích. Velkou pomocí nám byli noví instruktoři první pomoci Kryštof, Vojta, Nat, Ríša, Majda a Adélka.

Fotky z I. běhu 5. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 5. dne ZDE:

Den šestý – Pokud měl být úkol výsadku Silver A splněn, bylo nezbytné se po seskoku spojit s domácím odbojem, vyhledat důvěryhodné lidi ochotné pomoci s ubytováním, potravinovými lístky a s úkrytem vysílačky Libuše. Než jsme vyrazili do civilizace, posilnili jsme se na obědě výbornými bramborovými knedlíky s uzeným a zelím. Každá družina dostala jednu šicí jehlu a měla za úkol v průběhu několika hodin měnit a měnit a měnit s obyvateli městečka a přinést do tábora něco zajímavého a užitečného J. Již za tmy jsme si navzájem s nadšením vyprávěli veselé historky, které jsme při tom zažili a ukazovali si získané předměty.

Fotky z I. běhu 6. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 6. dne ZDE:

Den sedmý – Tento den byl dnem slavnostním. Jedna z nejúspěšnějších misí naplánovaná Londýnem byla u konce. Podařilo se obnovit vysílačkou přerušené spojení a setkat se s Václavem Morávkem, který byl v kontaktu s agentem A54. Dopoledne měli družiny poslední biblické téma, v polní kapli byl čilí ruch – povídání a modlitby, před obědem se hrály vlajky. Odpoledne jsme šli na dřevo, abychom na večer připravili slavnostní táborák, družiny secvičovaly zábavné scénky a k večeru došlo na slavnostní vyhodnocení a povýšení všech statečných výsadkářů. Byli jsme pospolu u slavnostního ohně, zpívalo se a povídalo dlouho do noci.

Fotky z I. běhu 7. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 7. dne ZDE:

Den osmý – Ráno jsme se nechali probudit Matějovým saxofonem a po rozcvičce a snídani jsme se vydali podívat do vedlejšího tábora Čechoslováků v Británii. Bylo moc zajímavé seznámit se s jejich vojenskou technikou, zbraněmi, polní nemocnicí nebo poštou. Před polednem se výsadkáři zbalili a vyrazili domů, byl totiž, kam oko dohlédlo, klid a mír po kraji. Díky Bohu.

Fotky z I. běhu 8. dne ZDE:

Fotky z II. běhu 8. dne ZDE:

SJÍŽDÍME VLTAVU A ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY :)

Červen 30th, 2018 Comments off

V sobotu 30. 6. jsme napjatě očekávali, jestli se celé naší početné výpravě podaří dostat se do autobusu. Bylo nás kolem 50, tak se není co divit. Nakonec se to podařilo a autobus nás dovezl na kopec nad tábořiště ve Zlaté koruně. Tam začínala naše plavba. Po nezbytných přípravách a občerstvení jsme vypluli. Vody bylo méně, ale to úplně nevadilo. Počasí se vyvíjelo slibně a kolem poledne vysvitlo sluníčko. Nálada na raftech byla dobrá, zastávky na oběd a občerstvení tradičně u Dívčího kamene  a U vodníka. Krásně jsme se naladili na letní prázdniny, děkujeme.

Na fotky z raftů se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

ŽIVOT NA LOSÍ ŘECE

Červen 12th, 2018 Comments off

V pátek 7. 6. 2018 jsme se ve večerních hodinách sešli před klubovnou a vydali se autem na Losí řeku. Stany jsme postavili už za tmy a pak u ohýnku čekali na příjezd ornitologa Jirky. Na samotné noční kroužkování chřástalů jsme vyráželi až chvilku před půlnocí. Vždy jsme kousek popojeli autem, pustili nahrávku a poslouchali, jestli neuslyšíme hlas chřástala polního. Při první zastávce jsme ho slyšeli jen z dálky. Objeli jsme tedy rybník a pak už šel Jirka najisto. Vzal si s sebou dvě dobrovolnice a ostatní čekali u auta. Majda s Terezkou pak vyprávěly, jak se dostávaly na místo přes potok a bujnou vegetaci. Pak Jirka pustil nahrávku a už se nesměly hýbat. Viděly jen, jak se hýbe tráva, vyběhl chřástal a už byl v síťce. Ostatní čekající u aut odhadovali situaci podle zvuků chřástala a světel baterek v dálce. Po chvíli nám přinesli chřástala ukázat, Jirka ho okroužkoval a změřil a chvíli nám o něm povídal. Pak jsme si ho zblízka prohlédli, vyfotili a nechali běžet. Zkoušeli jsme najít ještě další chřástaly, ale už se nám to nepovedlo. Do spacáku jsme se dostali až kolem třetí hodiny ráno. Ráno však ornitologické dobrodružství neskončilo. Místní pan hajný nám ukázal hnízdo výra velkého se dvěma mláďaty. Jirka je měl okroužkovat, ale zjistilo se, že už kroužek mají. Tak jsme si je jen poměrně zblízka prohlédli a vyfotili. Mezitím na Losí řece už začala brigáda – stavění přístřešku. Za celý den se udělal velký kus práce, za což jsme všem moc vděční. Děti chvíli pracovaly, chvíli se koupaly, hrály airsoft nebo hledaly poklady detektorem kovu.     

Podívat se na fotky můžete ZDE:

Dozvědět se něco chřástalovi polním a poslechnout si jeho hlas můžete ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

OSVOBOZOVÁNÍ ZLATÉ KORUNY

Červen 3rd, 2018 Comments off

V pátek 1. června 2018 jsme se vlakem vydali do Zlaté Koruny. Na nádraží na nás čekal vedoucí tamního odboje Karel Štěpán. Vyslechli jsme hlášení českého rozhlasu s výzvou, aby byli všichni ozbrojení němečtí občané odzbrojeni. Podařilo se nám vypátrat jen jednoho a odzbrojení proběhlo bez jediného výstřelu. Na základně jsme si po večeři a ubytování přečetli o událostech ve Zlaté Koruně v květnových dnech roku 1945. V sobotu byli všichni tak natěšeni na nové zážitky, že nemohli dospat. V 6 hodin byli vzhůru skoro všichni (někteří již více než hodinu) a udržet je do budíčku v 7:30 bylo skoro nemožné :). Po vydatné rozcvičce a snídani jsme se dozvěděli, že náš vojenský džíp byl ukraden. Po namaskování vojenskou kamufláží a poučení o fungování polního telefonu jsme se opatrně vydali džíp hledat. Obě skupiny ho úspěšně vypátraly a s ním i mapu s označeným místem, kde jsou ukryty zbraně. Nalezené zbraně jsme hned vyzkoušeli –  střílelo se do terčů i balónků naplněných moukou. Hrál se i airsoft. Začalo pršet, ale to nám nevadilo, protože oběd byl skoro hotov. Po poledním klidu už zase svítilo sluníčko a tak mohlo být provedeno odminovávání cesty. Každý si našel vystřelenou patronu z války. Zahráli jsme si hru „Tanky“ a někdo ještě pokračoval v hledání s detektorem kovu. Mezi nečekanými nálezy byly dvě podkovy pro krávu. Po výborných topinkách jsme se ještě na chvíli sešli u ohně – hráli hry a zpívali při kytaře. V neděli všichni pokojně spali až do budíčku. Po krátkém slovíčku jsme se džípem svezli ke hřbitovu. Děvčata svázala krásné kytičky a s vlajkami jsme je došli položit na hrob zlatokorunským občanům a maďarským vojákům, kteří padli při osvobozování. Pak už nás čekal jen úklid, společné foto a cesta vláčkem domů.

Ze zápisků válečné zpravodajky Katky

Na fotky z výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

SLAVONICKÉ PEVNŮSTKY

Květen 20th, 2018 Comments off

Tak na tuhle výpravu jsem se fakt těšil. V pátek 18. května 2018 jsme vyrazili s oddílem starších (pondělních) rangerů do České Kanady. Kluci a holky jeli s vedoucími vlakem a busem a já s Peťou P. vojenským UAZem 469. Ubytovali jsme se v chatičkách poblíž rybníku Osika u Nové Bystřice a tím jsme se ocitli v oblasti plné starých bunkrů – řopíků, které jsme chtěli navštívit a prozkoumat. Jeden z nich byl dokonce hned u našich chatiček. V sobotu po rozcvičce a snídani jsme si každý připravili bagety na celý den a postupně se dopravili k lesu u Starého Města pod Landštejnem. Tam se odehrála naše první airsoftová bitva s Colty 1911. Krásnými lesy nás vedla červená turistická značka až k pevnostnímu areálu u Slavonic, kde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku. Prohlédli jsme si uvnitř tři řopíky postavené  v roce 1937 na obranu našich hranic před Německem. Bunkry byly vybaveny dobovými vojenskými potřebami včetně kulometů. Přehnali se deště, ale na tábořiště jsme k večeru dorazili našim armádním speciálem už opět za sucha. Výbornou sobotní večeři (rajskou a guláš) nám po příjezdu připravila majitelka chatičkového areálu. Z velkých víkendových zážitků musím zmínit také vojenskou lesní autoškolu, lesní hru „Tanky“ a Peťovo válečné nálezy detektorem z okolí bunkru. Moc jsme si to užili, díky Bohu.

Na fotky z výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

RINGOTURNAJ 2018

Květen 8th, 2018 Comments off

V sobotu 5.5.2018 v dosti brzkých hodinách začala naše cesta na Ringoturnaj do Křižanova. Při přestupech, hlavně v Jihlavě,  všichni neúnavně trénovali házení kroužkem. Do Křižanova jsme z nádraží došli pěšky, jen naše batohy se vezli. Odpoledne a podvečer byli ve znamení dalšího tréninku ringa  a procvičování dovedností na novou soutěž „Ranger roku“. V neděli a v pondělí se hrálo a hrálo, od kroužku se některé nedalo dostat ani když zrovna nehráli zápas. Všichni hráli s nasazením a výborně. Pokud nehráli, bylo to jen kvůli tomu, že se věnovali doprovodným programům (jízdě na raftech, vyrábění náramků a dalších krásných věcí, chůzi po slackline, střelbě,deskovým hrám atd.. ). Během soboty až pondělí také probíhala soutěž tříčlenných družstev „Ranger roku“. Měla pět disciplín – biblické znalosti, štafetový běh, stavění stanu, rozdělávání ohně, a vázání uzlů. Naše družstva si vedla dobře (zejména v biblických znalostech – za adventure rangers jsme byli nejlepší:-)), ale na získání titulu ranger roku to nestačilo. V úterý všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Na stupni vítězů ( stříbrné místo) letos stálo družstvo senior rangers Petr a Kája. Družstvo discovery rangers po velkém boji obsadilo čtvrté místo. Dalším úspěchem bylo první místu Zuzky v chůzi po slackline a čtvrté místo Majdy v turnaji v Goblících. A pak už jen rychlý dobrý oběd a ahoj Křižanove, ahoj kamarádi. Děkujeme  Ti Pane za další vydařený Ringoturnaj a třeba zase za rok.

Na fotky z Ringoturnaje se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags: