VÝSADEK V ALPÁCH

Září 21st, 2020 Comments off

V sobotu 19. 9. 2020 nás vyvezl do Alp náš výjimečný polárník Jarda Pavlíček. Až cestou autem jsme se dozvěděli, že jedeme do oblasti Dachsteinu, protože jediné informace, které jsme do té doby měli, byl příjezd, odjezd, jídlo a 400,- Kč s sebou :). Naše cesta do hor začala u jezera Vorderer Gosausee, odkud jsme stoupali Matěj, David, Ivet a já vzhůru do prvního sedla ve výšce 1960 m.n.m. Za průsmykem se rozkládaly horské louky, kde bylo možné si doplnit vodu tekoucí z hor. Na rozcestí Rinderfeld jsme odbočili doleva do sedla Reisgangsattel , kde se nám objevil nádherný výhled na jezero, od kterého jsme vyšli. Pod horou Niederes Hochke, uprostřed skal na malém travnatém plácku velkém právě tak pro nás čtyři, jsme se utábořili na noc. Usínali jsme pod nádherným hvězdným nebem, noc byla teplá a ráno jsme si přispali. Druhý den jsme pokračovali přes horu Hohes Hochkesselegg (2260 m.n.m.) na chatu Adamekhutte. Jetšě než jsme tam došli, pozorovali jsme samečka a samičku kura sněžného pobíhající po okolních kamenných polích. Byli krásní. Na Adámkovi jsme poobědvali z vlastních zásob a vypili společně jednu limonádu za 4 eura a vyrazili dolů do krasové pouště. Byly to do daleka táhnoucí se kamenné plochy proděravělé jako ementál dírami a různými štěrbinami. K večeru jsme sestoupali zpátky k jezeru Vorderer Gosausee, kde jsme ze sebe koupelí spláchli pot. Voda byla nádherně osvěžující. Ve 20 hodin jsme už vyjížděli domů.

„Když tě bolí nohy, znamená to, že ti tvoje tělo říká děkuju :)“  (David)

Na fotky z výsadku se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

ROZVALINY GORLANU – TÁBOR 2020

Září 20th, 2020 Comments off

Morgarat, pán deštných a temných hor, někdejší baron z Gorlanu, se nikdy nesmířil s porážkou, kterou utrpěl od Duncana, mladičkého krále Araluenského královsví. Zapomnělo se na něho a stal se spíše bytostí z bájí, kterou strašily matky své zlobivé děti. Nyní nastal čas, kdy se chtěl Morgarat pomstít a znovu zaútočit.

Den první: V Araluenském království byl zatím klid a na panství barona Aralda se to chlapci a děvčaty první den jen hemžilo. Vysoko v horách se setkali s mužem – říká se, že to byl snad samotný Mojžíš – který jim předal kamenné desky s Desaterem. Tímto zákoníkem se království řídilo a proto se s ním měli seznámit i tito sirotci.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

 

Den druhý: Byl to Den vybírání, tak důležitý pro sirotky. Dospěli do věku, kdy se mohli dostat do učení a stát se plnoprávnými členy panství. V Herbertově všichni nastoupili na lodě a pluli po Velké řece na hrad Redmont. Tam již čekali mistři různých cechů, aby si vybrali do učení nové učně. Sir Rodney – bojový mistr, Ulf – mistr chovu koní, Lady Paulina – diplomatka, Nigel – mistr písař a Chub – mistr kuchař. Jaké bylo zklamání a smutná cesta zpět, když si mistři žádného nového učně nevybrali. Ještěže v lesích bylo tolik dobrých borůvek. Rozptýlili se také hezkou hrou na přírodní anomálie. Při noční hře se ukázalo, že sirotci neskončí na polích jako rolníci, ale stanou se hraničářskými učni.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

Den třetí: No učit se tomuto řemeslu nebylo až zas tak jednoduché, protože hraničářský mistr Halt potřeboval každého učně naučit především pracovitosti, píli a poslušnosti. Kluci a holky zametali světnici, přebírali čočku a rýži, nebo vařili Haltovi kávu. Až odpoledne se začali seznamovat s ryze hraničářským uměním: Péče o koně a jízda na něm, lukostřelba a vrhání noži, lanové aktivity, nebo umění skrytého pohybu.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

Den čtvrtý: Při jízdě na koních lesem narazili Halt s Willem na stopy obrovského divočáka. Povolali barona Aralda a jeho rytíře, včetně učně Horáce, aby divočáka ulovili. Byly to dramatické chvíle, při kterých neváhali nasadit svůj život Will s Horácem jeden za druhého. Odpoledne jsme na vrchovině nad tábořištěm Vlků hráli „Vesnice“. Snažili jsme se proniknout na nepřátelské území a zjistit tam, co nejvíce důležitých informací.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

Den pátý: Sněm hraničářů, na který Halt s Willem dojeli, byl zrušen kvůli znepokojivým zprávám od hranic království. Oddíl 50ti wargalů překročil průsmyk Tří stupňů, přemohl stráž a zamířil k severu. Do Araluenského království se vydaly i dvě děsivé šelmy Kalkarové, šly někomu po stopě. Naši hraničáři se rozdělili do skupin na zvědy, bojovníky, bylinkáře, diplomaty a začali se připravovat u jednotlivých mistrů na náročnou cestu na sněm. Od 11 hodin dopoledne až do večera pak putovali už ve svých družinách okolními hraničními hvozdy a procházeli rozličnými zkouškami.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

 

Den šestý: Za Kalkarami se vydal Halt s Gilanem a Willa poslali pro pomoc na hrad Redmont. Po dlouhé cestě dorazily posily v čele s baronem Araldem a sirem Rodneym k rozvalinám, kde plála ohněm veliká hranice dřeva. Se řevem se svíjel na zemi smrtelně zraněný kalkara. V hrudi mu trčely Haltovy šípy. Tento den jsme v táborovém programu vyhradili méně nebezpečným aktivitám než v Araluenském království, avšak v bojovnosti byl téměř srovnatelný. Odpoledne jsme si to rozdali ve frisbee a v ringu mezi sebou a večer, když padla tma, se postavili kalkarám a zachránili Halta.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

Den sedmý: Baron Arald poděkoval Willovi za statečnost, kterou projevil u rozvalin Gorlanu a nabídl mu přeřazení do bojové školy. Will po ní kdysi toužil, ale nyní s omluvou odmítl, je přece hraničářův učeň. Halt se z pod kapuci své pláštěnky usmíval. Také my jsme připravovali oslavy. Byl před námi poslední společný večer, připravovalo se dřevo na slavnostní táborák, nacvičovaly se scénky. Na nástupu jsme i my vedoucí děkovali a chválili naše učně za jejich statečnost.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

Den osmý: Po budíčku a rozcvičce jsme spolu ještě jednou posnídali a pak se vrhli na balení batohů a úklid tábořiště. Léna Mermont, Caraway, Seacliff a Norgate utichla. Hraničářští učni i jejich mistři se rozjeli napříč Araluenským královstvím domů.

Fotky z I. běhu ZDE: / z II. běhu ZDE:

V. POŠTOVNÍ HOLUB Z ARALUENU

Květen 6th, 2020 Comments off

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

IV. POŠTOVNÍ HOLUB Z ARALUENU

Duben 9th, 2020 Comments off
Milí hraničáři, přicházejí nadějné zprávy, že nebezpečí, ve kterém naše království je, pomalu ustupuje a doba našeho odloučení se krátí. Modlíme se za to, aby to byla pravda a mohli jsme se opět uvidět tváří tvář. Vypouštíme z okna naší tvrze čtvrtého poštovního holuba, abychom s vámi zůstali ve spojení. Děkujeme vám za vaši houževnatost a vytrvalost v plnění úkolů. Věrnost vás, kteří splníte všech dvanáct úkolů do konce dubna, odměníme. Kromě bodů potřebných k dosažení odznaku hraničáře, dostanete cennosti z našich pokladnic. Jsou připraveny speciálně pro vás a nesou hrdou značku „Rangers southern fief“. Vybírat z předmětů si můžete ve chvíli, kdy máte vše splněno, ale už teď se můžete podívat ZDE:
„Willa čekala namáhavá cesta na jejímž konci se měl setkat se svým mistrem a také s hraničáři okolních lén. Nyní byl rád za tvrdý výcvik, kterým u Halta prošel. Věděl, že nezklame. Překoná všechnu fyzickou námahu i odloučení od okolního světa, dorazí včas na hraničářský sněm a zbyde-li čas, opět si se svým mistrem zahrají večer u ohně jejich oblíbené vrhcáby.“

Desátý úkol prověří vaší kondici:

Po sedm dní budete cvičit, posilovat i protahovat své tělo s výsadkáři podle videí na Youtube. Na splnění každé lekce máte celý den. Děvčata mohou cvičit poloviční dávku a jen poloviční dávku mohou cvičit také kluci do 12 let. Videa najdete ZDE:

Jedenáctý úkol vás odpojí od celého světa:

24 hodin vydržte být bez počítače, notebooku, tabletu, mobilu, playstationu a dalších počítačových zařízení a zábav, her a internetu. Mobil můžete použít jen k nejdůležitějšímu telefonování. 

Dvanáctý úkol vás pobaví:

Zahrajte si s někým z rodiny nějakou společenskou, deskovou, nebo karetní hru a pošlete nám z toho fotku.

Jaké hry se hrály, se můžete podívat ZDE: 

Hraničáři jižního léna máte na to, věříme vám.
Kája a Katka
Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

III. POŠTOVNÍ HOLUB Z ARALUENU

Duben 3rd, 2020 Comments off

Otevírám okno naší tvrze, ještě jednou kontroluji připevněnou schránku se zprávou na noze třetího poštovního holuba a vypouštím ho ven do tmy s přáním, aby nové zprávy a úkoly pro hraničáře doručil v pořádku a včas. Poslední čtvrtý holub pak poletí s úkoly za týden a tak vám bude doručeno všech 12 úkolů. Na jejich splnění máte čas do konce tohoto měsíce.

„Slunce již bylo nad obzorem, když se hraničářův učeň probudil. Rozevřené květy prvních jarních květin vítaly nový den. Will vstal a sestoupil k potoku. Celý se do něj ponořil, studená voda ho dokonale probudila. V táboře zjistil, že jeho mistr Halt mu zanechal na větvičce připevněný kus pergamenu. Byla na něm napsána řada čísel, něco jako šifra.“

Sedmý úkol vám ukáže na krásu kolem vás:

Vyfoťte v přírodě tři různé druhy rozkvetlých jarních květin, určete správně jejich jméno (rod i druh) a pošlete.

Osmý úkol vás doslova otuží:

Po tři dny se ráno sprchujte studenou vodou. Nastavte si tu nejstudenější vodu a osprchujte si celé tělo. Napočítejte při tom do deseti. Pokud jste to zvládli, pošlete o tom zprávu.

Devátý úkol vás procvičí v šifrách:

Rozluštěte zašifrovanou zprávu a správné řešení pošlete.

32 e 21 20 66 e 28 e 49 66 u 38 60 52 25 y 60 66 58 64 41 c 36 60 52 12 66 30 60 28 42 44 64 13 37 u r y.

Nápovědu naleznete ZDE:

Jsme povzbuzeni milí hraničáři, když si prohlížíme vaše již splněné úkoly a vidíme, jak neobyčejně dobře si někteří vedete. Vydržte, odměna vás nemine.
Kája a Katka z vltavského léna
Na krásu jarních kytiček, které jste vyfotografovali a poslali, se podívejte ZDE:
Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

II. POŠTOVNÍ HOLUB Z ARALUENU

Březen 26th, 2020 Comments off

Milí hraničáři přilétá k vám z Araleunského království druhý okřídlený posel a přináší nové zprávy a úkoly. Král Duncan chce všechny věrné a statečné hraničáře, kteří budou nejrychlejší a postupně splní tucet úkolů, odměnit dary ze svých pokladnic. Těšit se můžete třeba na hraničářské plecháčky, vaky a taštičky :).

„Hraničářův učeň Will opouští se svým mistrem Haltem pohodlí srubu a vydávají se na cestu jižním lénem. Willovi přátelé z hradu Redmont byli daleko od něho, jak rád by je viděl. Večer u ohně, ještě před usnutím, myslel na svého otce a matku, které nikdy jako sirotek nepoznal. Jací byli? Jaké bylo jejich povolání a co asi všechno zažili?“

Čtvrtý úkol vás vyzkouší, jestli nejste příliš zhýčkaní:

Najděte si doma neobvyklé místo ke spaní a tam se jednu noc vyspěte. Třeba ve vaně (bez vody!), pod stolem nebo v komoře. Přeji vám dobrou noc a ať na vás nikdo nešlápne :). Rozestlané místo vyfoťte a pošlete.

Pátý úkol vám připomene, jak důležité je přátelství:

V Bibli si přečtěte příběhy o dvou kamarádech a pošlete odpovědi na otázky:

Jak se jmenoval Davidův přítel? Co od něho David na znamení přátelství dostal? Na jaké hudební nástroje hráli ženy? (1. Samuelova 18. kapitola, 1. – 6. verš)

Kde měl David čekat na znamení? Kolik šípů měl  jeho přítel vystřelit z luku? (1. Samuelova 20. kapitola, 1. – 20. verš). Bible je přístupná také na internetu, např.: www.biblenet.cz.

Šestý úkol vás zavede ke tvým kořenům, skládá se ze dvou částí:

1. Pátrejte v historii své rodiny a sestavte si svůj rodokmen od sebe až po pradědečky a prababičky. Zjistěte odkud byli a jaké měli zaměstnání, případně něco dalšího zajímavého z jejich života. Vše si zapište do svého hraničářského zápisníku a pošlete o spnění úkolu zprávu.

2. Zatelefonujte své babičce, dědečkovi nebo někomu z rodiny, s kým se nyní nemůžete vidět osobně. Určitě je tím potěšíte. Napište, jestli se vám obě části podařily.

Přejeme vám zdar v plnění dalších úkolů a za týden vyhlížejte třetího poštovního holuba.

Hraničáři z vltavského léna Kája a Katka

Fotky z domácího bivaku jsou TADY:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

I. POŠTOVNÍ HOLUB Z ARALUENU

Březen 19th, 2020 No comments

Milí hraničáři, je nám líto, že se v těchto dnech nemůžeme spolu setkat, protože v našem království není úplně bezpečno. Rozhodli jsme se však vypustit z okna naší tvrze prvního poštovního holuba, který vám přinese zprávy a úkoly. Budete tedy moci pokračovat ve svém výcviku tak, abyste mohli na konci tohoto roku si hrdě připnout dubový list, jako odznak hraničáře. Úkoly můžete plnit podle vlastního výběru, za každý splněný úkol dostáváte 10 bodů. Dalšího holuba vyhlížejte opět za týden.

První úkol vás vyzkouší, jestli umíte chránit araluenské království a jeho lid:

Pošlete nám nějakou svou veselou fotku, kde jste vyfoceni se svou rouškou, která brání v šíření virů a připište krátký komentář třeba o tom, jak jste roušku získali a co jste s ní už zažili.

Druhý úkol vás vyzkouší, jestli věříte, že dobro nakonec vždycky zvítězí:

Vymyslete a napište krátkou fantasy povídku (případně báseň nebo komiks) o hraničářích a ohroženém araluenském království se šťastným koncem a pošlete nám ji.

Třetí úkol vás vyzkouší jestli se dokážete sami o sebe postarat:

Uvařte jídlo podle receptu z naší outdorové kuchařky. Jídlo vyfoťte a s popiskem, jak se vám vařilo a jak to chutnalo, nám to pošlete.

Vaše výsledky a pokroky budeme postupně uveřejňovat zde k povzbuzení ostatních. Buďte naši milí hraničáři stateční a dobré mysli, protože máme dobrého krále :).
Hraničáři z vltavského léna Kája a Katka

 

Na fotky hraničářů s rouškou koukněte SEM:

Hraničářské příběhy si můžete přečíst TADY:

Kulinářské výtvory můžete obdivovat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

PTAČÍ BUDKY

Březen 7th, 2020 Comments off

V sobotu 7. března 2020 jsme vyvěsili nové ptačí budky na našem tábořišti na Losí řece. Svou celkovou velikostí a průměrem vletového otvoru jsou vhodné pro sýkorky. U jedné budky je otvor menší – pro sýkorky modřinky, babky a parukářky a druhá s větším otvorem je pro sýkorky koňadry a brhlíky. Uvidíme, jestli si je už letos použijí, přejeme všem ptáčkům dobré hnízdění 🙂

Více fotek ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

SAFARI

Únor 29th, 2020 Comments off

V sobotu 29. února 2020 jsme vyrazili se čtvrtečními rangery do Safari parku v Hluboké u Borovan. Pan majitel Safari nás pozval a tak jsme se moc těšili. Hned na začátku nás přivítali velbloudi a děti si zaskotačily na hezkém dětském hřišti. V 11 hodin jsme po přistavěných schůdkách nastoupili do náklaďáku Praga V3S a vyjeli na téměř dvouhodinovou jízdu výběhy zvířat. Seznámili jsme se s jelenem Wapiti Kájínkem, s bizoním stádem a krosili to přes výběh jelenů, muflonů a daňků k divočákům. Odtud zpátky k zámečku a kolem výběhu jaků a lam. Jel s námi průvodce, který nám při zastávkách o jednotlivých zvířatech vyprávěl. Ve dvoře zámečku jsme si prošli také stáje s oslíky, kozami a pštrosy. V bistru  jsme si dali výbornou gulášovku a zelňačku. Na louce za tratí jsme si  ještě zahráli hru „ocásky“ a pak pádili na vlak. Bylo nám spolu dobře :).

Na fotky z výpravy do safari se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

SHACKLETONOVA POLÁRNÍ VÝPRAVA

Leden 19th, 2020 Comments off

V pátek 17. ledna 2020 jsme vyrazili na základnu Dálava u Kaplice v jižních Čechách. Spolu s námi dorazily i hlídky rangerů – polárníků z Vyššího Brodu, Příbrami a Vlašimi. Celkem 29 dětí a 11 vedoucích. Po příjezdu na základnu se posádky musely připravit na přezimování, neboť polární noc, jak známo, trvá 100 dní. Roztopily ve dvou kajutách lodi Endurance sevřené v ledu a posilnily se přídělem jídla. Sobotní dopoledne po klidné noci, kdy rtuť teploměru nesestoupila pod -1 st.C, jsme vyvíjeli aktivity proti trudnomyslnosti, která jinak bývá záhubou takovýchto výprav. Lovili jsme tuleně, hráli polární fotbal, lyžovali, výráběli Pavlíčkovi lihové vařiče, nebo procvičovali paměť při Kimovce. Naše loď vystavena obrovskému tlaku ledu ve kterém byla uvězněna, se začala pomalu potápět. Nezbývalo nám, než po obědě hledat pevninu a zamířili jsme ke Slonímu ostrovu. Cesta nebyla jednoduchá, bylo potřeba použít kompas, překročit ledovou řeku a za šera rozdělat v dešti a sněžení oheň a na něm připravit večeři. Otázka jednoho polárníka po přetrpených obtížích hovoří za vše: „Můžeš mi vysvětlit, proč to všechno děláme?“ :). Nocí jsme se vraceli, kolem vyjících dotěrných vlků na vyhřátou základnu, kde na mokré a unavené trosečníky čekala hostina a promítání závěru filmu Zkáza lodi Endurance. Pobavili jsme se u natočených vlastních videí z mobilů jednotlivých družin a ti nejvytrvalejší šli ještě před půlnocí do sauny a řeky :). V neděli byl trochu problém posádku v půl deváté probudit, natož vyhnat do sněhu na rozcvičku, ale vše se podařilo a už okolo 11. hodiny mířila šňůra zachráněných trosečníků přes lanový most směrem k civilizovanému světu. Závěrečná modlitba jednoho účastníka zněla: „Děkuji ti pane Bože, že jsem to přežil a že už mi není zima“:).

Fotky z výpravy od jihočeských fotografů ZDE: 

a jednoho středočeského ZDE:

Upoutávka na výpravu ZDE:

A jak to doopravdy bylo se můžete podívat na tomto VIDEU:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags: