STŘÍBRNÝ RUDOLFOV

Únor 26th, 2017 Comments off

Na fotky z výpravy za stříbrem se můžete podívat zde:

Categories: AKCE Tags:

SKALKY II. – RÁDCOVSKÝ KURZ POKRAČUJE

Únor 24th, 2017 Comments off

28. ledna 2017 jsme vyrazili na druhý ze tří naplánovaných víkendů pro budoucí rádce družin naší přední hlídky na základnu Zálesáka do Nesměně. K večeru jsme došli ke srubu u potoka a zatopili v krbu a v kamnech. Pumpa byla zamrzlá a tak jsme s kárkou dojeli zpátky do vesničky poprosit o vodu. V místní hospůdce nám ji ochotně poskytli a tak jsme po cestě ještě nabrali Kryštofa, který se šel podívat na jízdní řády autobusů do Budějovic 🙂 a došli do srubu za ostatními. Srub byl na vyhřátí docela veliký a tak jsem zůstal přes noc u kamen a do rána střídal spánek s přikládáním. V sobotu nás čekala tři témata rádcovského kurzu. Dopoledne výuka zdravovědy (ošetření krvácení, obnovení zástavy dýchání a srdeční činnosti), procvičování ve vázání uzlů a jejich praktické používání (škotova spojka, ambulantní spojka, dračí smyčka, lodní smyčka, dřevařská smyčka, dvojitý osmičkový uzel k uvázání se na horolezecký úvazek) a odpoledne práce s biblickým textem. Mezi tím jsme si zahráli hry. Holky se nejvíc vydováděly klouzáním na zamrzlém potoce a kluci vysekáváním ledu. Díky Matějovi, který neúnavně tahal z lesa soušky a řezal je na polena, jsme měli stále čím topit a bylo nám ve srubu dobře. Večer jsme si ještě zahráli „Dobíjení baterek“ a bavili se u hry „Co o mě nevíte“. V neděli dopoledne měl každý z budoucích rádců (Ríša, Nat, Vojta G., Kryštof, Majda a Áďa) krátké zamyšlení z Bible, které si samostatně připravili a potom zkoušky z první pomoci a z uzlů. Po obědě jsme uklidili, zabalili a vyrazili na autobus domů. Všichni byli šikovní a tak máme naději, že nám z nich vyrostou dobří vedoucí.

Na fotky z druhé části rádcovského kurzu se můžete podívat zde:

Categories: AKCE Tags:

LEZU, JISTÍM

Únor 23rd, 2017 Comments off

V sobotu 28. ledna 2017 jsme se sešli se čtvrtečními rangery na horolezecké stěně ve skautském středisku v Krajinské ulici. Na jaře nás totiž čeká expedice na vrchol obávané sedmitisícovky Mt. Muchacho (7400 dm. n. m.) v pohoří Blanského lesa a tak se potřebujeme náležitě připravit. Naši mladí horolezci byli na stěně jako ryby ve vodě, tedy co to povídám, jako pavoučci na skále :). Osvojili si při tom také dorozumívání se s druhým horolezcem, který je jistí(lezu, jistím, …) a tak můžeme mít naději, že jarní expedice bude úspěšná.

Jak se jim lezlo, na to se můžete podívat zde:

Categories: AKCE Tags:

PF 2017

Únor 15th, 2017 Comments off

Categories: NEZAŘAZENÉ Tags:

5. VÝROČÍ NAŠÍ PŘEDNÍ HLÍDKY

Říjen 31st, 2016 Comments off

Sestava 1

Oslavy 5. výročí činnosti naší přední hlídky se v sobotu
odpoledne 12. listopadu 2016 nesly ve sportovním duchu. Závodníci s autodráhovými autíčky jezdili na okruhu a vzduch byl plný napětí  a zvuku motorů. Po závodech, kde nechybělo nadšení z vítězství, ale i slzičky, když se závod někomu úplně nezdařil, nás přišel pozdravit a povzbudit biblickým slovem Pavel Bouchal, který v Českých Budějovicích vedl kdysi 6. přední hlídku a pomáhal nám v roce 2011 s rozjezdem oddílu. Po večeři jsme ještě zkoušeli s dětmi program na nedělní bohoslužby a pak se šlo na kutě ve sborových prostorách. Nedělní dopoledne bylo v režii Royalu a tak se střídaly scénky ze života oddílu s biblickým poselstvím a písničkami. Modlitebna byla plná i proto, že se přišli podívat rodiče dětí a naši rangeři všechno skvěle zvládli. Patří jim za to velký dík :).

Na fotky z oslav se můžete podívat zde:

Categories: AKCE, Plánované akce Tags:

U LETECKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

Říjen 31st, 2016 Comments off

P1110877… MUSÍME NA ZÁSAH. DNEŠNÍ EXKURZI MUSÍME ZRUŠIT . NÁVRAT JE NEJISTÝ MINIMÁLNĚ ZA HODINU  A VÍCE ...

Zpráva mi přišla krátce potom, co jsme dorazili v pondělí 31. října 2016 k heliportu v Plané u Českých Budějovic odkud vylétá k závažným případům Letecká záchranná služba Jihočeského kraje. Počítali jsme, že naše oddílová schůzka na základně může být nejistá, záchranáři jsou neustále připravení vzlétnout a být co nejdříve tam, kde je potřebují. Vracet domů se nám nechtělo a tak jsme na plácku vedle hráli různé hry: Na stíhačku a vrtulník, Na plankton, Pantomimu. Také jsme secvičovali z našich těl různá písmena, která by mohl přečíst ze vzduchu pilot vrtulníku. Uplynula hodina a z dálky se vracel vrtulník! Rychle, rychle, chytněte se za ruce, uděláme na přivítanou písmeno H, jako mají na přistávací ploše. Záchranáři přistáli a i když čas už pokročil, rádi jsme přijali pozvání a šli se po-

P1110903

dívat na vrtulník zblízka. Kluci a holky se se zájmem vyptávali na všechno možné okolo létání, vrtulníku a služby záchranářů. Byla to skvělá zkušenost a za ty statečné záchranáře jsme moc vděční!

Na fotky ze schůzky u záchranářů se můžete podívat zde:

Seznámit se s aplikací ZÁCHRANKA a stáhnout si jí   do mobilu můžete zde:

 

Categories: AKCE, Co jsme zažili Tags:

SKALKY I. – RÁDCOVSKÝ KURZ

Říjen 30th, 2016 Comments off

P1110788

A máme tady první rádcovský kurz naší hlídky, který jsme pojmenovali „Skalky“. Když se totiž horolezci připravují na expedici do velehor, trénují na skalkách a tak i naši rangeři, kluci a holky z 5. třídy ZŠ a výš vyrazili na takový trénink. Celkem na ně čekají ve školním roce tři víkendy, kde si budou osvojovat důležité dovednosti, tak aby se mohli stát rádci v oddíle a později třeba i vedoucími. V pátek 21. října 2016 to byli Ríša, Kryštof, Nat, Vojta, Adélka a Majda, kteří zamířili na Čtvrtníkův srub na Šumavu. Z Vacova jsme šlapali už za tmy a na srub dorazili po 4 kilometrech okolo půl deváté večer. Nutno dodat, že s námi byli také náš 8-mi letý Matoušek a 6-ti letý Natýsek, každý měl už svůj batoh se spacákem a šlapali statečně. Ve srubu jsme si zatopili, řekli si co nás čeká příští den a šli nakutě. Venku v noci bylo pod nulou, ale uvnitř krásně teplíčko. V sobotu jsme se dali do učení i praktického zkoušení. Účastníky čekala témata: Jak připravit výpravu (s Kájou), Orientace – práce s mapou a buzolou (s Matějem), Jak připravit hry (s Katkou). Byl to naplněný den, užili jsme si hodně her v praxi a velký úspěch měl myslím airsoft v lese – dobývání kóty. Nedělní dopoledne jsme začali biblický příběhem o vinném kmeni a větvičkách, které k němu potřebují být přirostlé (Jan 15, 1-8) a pak jsme se pustili do zkoušek nově nabytých znalostí a dovedností. Zkoušky nebyly snadné, ale všichni je zvládli a tak jim blahopřejeme a těšíme se na druhou část Skalek, které plánujeme na konec ledna 2017.

Na fotky ze Skalek se můžete podívat zde: 

Categories: AKCE, Co jsme zažili Tags:

VÝPRAVA ZA PRAVĚKÝM ČLOVĚKEM

Říjen 10th, 2016 Comments off

P1110718A je tu výprava pro pondělní rangery na novou základnu u Bechyně! V sobotu 8. října 2016 jsme vlakem dojeli do Tábora a odtud dál do Bechyně „Elinkou“, jak se přezdívá vláčku na této trati. Tato historická trať měřící 24 kilometrů vystavěná Ing. Františkem Křižíkem v roce 1903 je v českých zemích unikátem. Nejen, že je v provozu letos již 113 let, ale  je také jedinou tratí v síti ČD, která je elektrifikována napětím 1500V.  Z bechyňského nádraží na skautskou základnu Lišky vedla hezká cesta po levém břehu Lužnice. Dorazili jsme na základnu a byli jsme opět v pravěku. Vyráběli jsme si mluvící dřevo „Čaringu“, se kterým jsme se pěkně vydováděli. Čaringu používali již v paleolitu nejen lidé v Austrálii, ale i jihovýchodní Asii a Jižní Americe k dorozumívání na velké vzdálenosti. Také jsme si užili lukostřelbu, ve které jsme uspořádali soutěž o ceny. Dalším kláním, kde jsme si mohli poměřit naše schopnosti, byl běh lesem s různými úkoly na stanovištích: střelba na jelena, řezání pazourkem nebo vytvoření nádobky na vodu z hlíny. V neděli ráno jsme si povídali o hřivnách (ve starověku to bylo platidlo z mědi nebo bronzu, které se používalo místo peněz). V Bibli jsou hřivny přirovnány k darům, našim schopnostem nebo dovednostem, které jsme dostali od Boha. Nemáme si je nechat jen pro sebe a svůj užitek, ale rozvíjet je a obdarovávat jimi druhé. Před obědem jsme si ještě zahráli na lov zvířat (vedoucích :)) a po dobrých špagetách jsme už jen zabalili, uklidili a vydali se na vlak domů.

Na fotky z výpravy se můžete podívat zde:

Categories: AKCE, Co jsme zažili Tags:

KUPECKÁ OSADA KRUMBENOWE

Září 11th, 2016 Comments off

plakát_KRUMBE_2016_web

10. září 2016 naše přední hlídka, která tento rok žije pravěkem, se vydala do Českého Krumlova na 3. ročník veletrhu pravěké a středověké kultury Krumbenowe. Kupecká osada se rozkládala v Pivovarské zahradě, tedy v místech, kde se již dříve našly kamenné úštěpy z paleolitu, neolitické nástroje i zlomky nádob s lineární keramikou. Z osmého století zde byly nalezeny pozůstatky po usídlení slovanů v podobě zahloubené chaty – polozemnice s pozůstatky pece. Do zahrady jsme vešli od řeky Vltavy a každý z našich rangerů dostal u vchodu křížovku s otázkami, na které jsme hledali odpovědi v různých částech osady.

P1110503Procházeli jsme postupně dobou kamennou, kde jsme si vyzkoušeli malování hlinkou, u paleolitického lovce střelbu z luku, v neolitu jsme drtili na zrnotěrce obilí, vyzkoušet jsme si mohli vrtání do kamene a sekání kamennou nebo bronzovou sekerou. Se zájmem jsme si prohlédli vojenské ležení římské armády (odkaz na jejich stránky: Legio X GPF) a shlédli boje mezi severskými vikingy, kteří se mezi sebou bili do první krve.   A proto, že svět není veliký a o náhody tady není nouze, potkali jsme se s panem Zítkou, od kterého máme pazourky a s panem Fiegerem, který nám vyrobil kamenný žernov a naučil nás mlít obilí :).

Na fotky z naší návštěvy kupecké osady se můžete podívat zde:

Categories: AKCE, Co jsme zažili Tags:

PŘÍMĚSTSKÝ PRAVĚKÝ TÁBOR V NEDABYLI

Srpen 23rd, 2016 Comments off

15. – 19. srpna 2016 se uskutečnil v Nedabyli příměstský pravěký tábor. Nová skvělá tlupa 40ti pradětí se 16ti úžasnými pravedoucími prožívala svá dobrodružství s Adamem a Evou, Kainem a Ábelem, Noem, Abramem a Sárou. Sekali jsme kamennou sekerou, mleli obilí na žernovu a pekli placky, byli jsme na lovu s oštěpy, tkali a bylo nám dobře. Nesmím zapomenout na věrné neolitické prakozy Hagaru a Rozinku. Jim děkujeme za mléko a milou společnost.

P1110087DSC_0002P1110432

 

Na to jak jsme se měli se můžete podívat zde: