SKALKY III.

Listopad 7th, 2018 Comments off

Na třetí pokus to tentokrát vyšlo. V sobotu 3. 11. 2018 jsme zahájili poslední část rádcovského kurzu. Naše cesta –  pro budoucí rádce první puťák s batohy na zádech začala v Kaplici. Po vystoupání jednoho většího kopce a kratší cestě po silnici jsme se dostali k říčce Černé. Bylo tu moc krásně – podzimní příroda umocněná mlžným oparem, skály, překonávání řeky a k tomu všemu dobrá parta kamarádů. Cesta kolem řeky nás dovedla k zřícenině hradu Sokolčí. Tam jsme rozdělali oheň, opekli si něco k obědu a uvařili teplý čaj. Na tomto tábořišti se také uskutečnily naše poslední rádcovské zkoušky. Rádci si vyráběli „panenky“ na podpal, rozdělávali oheň, vyráběli kolík za použití sekery a pily a stavěli přístřešek z plachty. Po úspěšném složení zkoušek jsme se opět vydali na cestu. Postupně se stmívalo a kus cesty jsme šli za svitu čelovek. Po překonání poslední lávky a lanového mostu jsme se ocitli  před srubem, kde jsme měli přespávat. Po večeři nás čekala super Kryštofova hra, ve které jsme si zaveršovali a náramně se při ní nasmáli. Ráno po snídani, písničkách a slovíčku čekaly rádce rozhovory, jaké jsou jejich představy o naší přední hlídce a v čem by se chtěli zapojit. Pod  vedením Tadeáše jsme si ještě zahráli frisbee a vyrazili zpět na autobus. Vyrazili jsme trochu později, takže jsme překonali rekord v rychlé chůzi s batohem a pak už nás čekal jen přesun do civilizace.

Na fotky z této výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

VÝSADEK DO PRAHY

Říjen 21st, 2018 Comments off

Náš oddílový výsadek do Prahy začal přesně 20. října 2018 v 7 :40 na vlakovém nádraží v Českých Budějovicích. Po docela rychle ubíhající cestě se Praha přiblížila a my vyskočili na jejím hlavním nádraží. Vytvořili jsme téměř vojenský šik a procházeli přes Václavské náměstí přes Karlovo náměstí až ke kostelu Svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Katka s Kájou krátce zrekapitulovali události z 18. 6. 1942, kdy nacisté zjistili, že se v tomto kostele ukrývají čeští parašutisté a zahájili útok. Parašutisté zde po sedmihodinovém boji proti stonásobné přesile hrdinně padli a my jsme k uctění jejich památky a památky jejich podporovatelů položili u památníku věnec za celou 52. Přední hlídku Royal Rangers.  V památníku obětem heydrichiády jsme shlédli domluvený dokumentární film, při kterém nikdo z nás ani nedutal. Prohlédli jsme si vystavenou expozici a zašli se podívat do samotné krypty, kde parašutisté bojovali a kde po stěnách byly stále znát stopy po střelách. Dalším cílem naší výpravy bylo vojenské letecké muzeum Kbely, kam jsme se přemístili metrem a autobusem. V muzeu jsme obdivovali  letadla stará i nejstarší, obchůdek se suvenýry i další exponáty. Výsadek skončil úspěšně navrácením na domovské nádraží.

Na fotky ze sobotní výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

OPERACE GLUCINIUM

Říjen 10th, 2018 Comments off

Na fotky z této výpravy po stopách výsadku Glucinium z období II. světové války se můžete podívat ZDE:

O pohnutém příběhu  jediného výsadku do jižních Čech se můžete dočíst ZDE: 

O statečnosti hajného Rybáka a jeho ženy z nedaleké hájovny, kteří pomohli parašutistům se dočtete ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

S PADÁKEM NAD HLAVOU

Září 18th, 2018 Comments off

V sobotu 15. 9. 2018 ve 14 hodin začalo naše  potáborové setkání. Hned, jak jsme si uložili batohy a chtěli si poslechnout, co bude dál, se přiřítili dva němečtí příslušníci gestapa a někam odvedli vedoucího Káju. Dostali jsme instrukce, že začíná běžet čas, za který ho můžeme osvobodit a ušetřit výslechu, ale jen pokud se dostaneme ke všem indiciím a spojíme se s odbojem, který nám poskytne informace o místě zadržení. Po úvodní šifře, kterou jsme po skupinách vyluštili a která udávala kavárnu, kde po vyslovení hesla dostaneme mapu, jsme vyrazili do akce. První skupina to měla nejtěžší  – v kavárně marně vyslovovala heslo a zdálo se, že nikdo nereaguje – pak je poslali ven, ale nakonec jim mapu přinesli. Po získání mapy bylo potřeba v centru města oběhnout 12 míst, která se nějak vztahovala k druhé světové válce (př. jedno ze sídel gestapa, místo ilegální vysílačky, rodný dům budějovického letce RAF, šipku označující za války kryt, apod. …). Na každém místě jsme měli objevit tajnou schránku s popisem místa nebo události a z kódové knihy získat  jedno slovo do závěrečné zprávy a do určitého času se dostat na náměstí. Závěrečnou zprávu se nám získat podařilo a tak všichni věděli, že nás zástupce odboje čeká na sadech u fontány. V dnešní mobilní době byl velmi nápadný – četl si na lavičce noviny. Zodpověděli jsme mu několik otázek, na které jsme si správné odpovědi pamatovali z tajných schránek, a on nás odvedl na půdu domu, kde se nám podařilo našeho vedoucího Káju osvobodit. Pak nás čekala večeře – párečky, zkouška scének a kdo chtěl, mohl se ještě dívat na film. Druhý den jsme se podíleli na nedělní bohoslužbě ve sboru Církve bratrské – slovem, scénkami z našeho letního tábora a písněmi – bylo moc prima, že se na nás přišli podívat i rodiče. Na konci bylo dobré občerstvení a kamarád Daniel, který se věnuje aktivně parašutismu, nám ještě ukázal opravdický padák a vyprávěl různé zajímavé zážitky ze seskoků. V předsálí jsme pro návštěvníky měli připravenou výstavu nazvanou „S padákem nad hlavou“, která pojednává o československých výsadcích z Velké Británie za II. sv. války, kterou jsme měli možnost získat od p. Ráboně z dělostřelecké pevnosti Hůrka u Králík za přispění PhDr. Břečky ze Zemského muzea v Brně. Mohli jsme i tímto způsobem tak poděkovat našim statečným parašutistům, kteří se nevzdali v boji s hitlerovským zlem a nasadili svoje životy při nebezpečných bojových operacích v Protektorátu. Nezapomeneme!

Na fotky z potáborového setkání se můžete podívat ZDE:

Interaktivní mapa Českých Budějovic, která ukazuje, co se kde za války stalo je ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

SJÍŽDÍME VLTAVU A ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY :)

Červen 30th, 2018 Comments off

Na fotky z raftů se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

ŽIVOT NA LOSÍ ŘECE

Červen 12th, 2018 Comments off

V pátek 7. 6. 2018 jsme se ve večerních hodinách sešli před klubovnou a vydali se autem na Losí řeku. Stany jsme postavili už za tmy a pak u ohýnku čekali na příjezd ornitologa Jirky. Na samotné noční kroužkování chřástalů jsme vyráželi až chvilku před půlnocí. Vždy jsme kousek popojeli autem, pustili nahrávku a poslouchali, jestli neuslyšíme hlas chřástala polního. Při první zastávce jsme ho slyšeli jen z dálky. Objeli jsme tedy rybník a pak už šel Jirka najisto. Vzal si s sebou dvě dobrovolnice a ostatní čekali u auta. Majda s Terezkou pak vyprávěly, jak se dostávaly na místo přes potok a bujnou vegetaci. Pak Jirka pustil nahrávku a už se nesměly hýbat. Viděly jen, jak se hýbe tráva, vyběhl chřástal a už byl v síťce. Ostatní čekající u aut odhadovali situaci podle zvuků chřástala a světel baterek v dálce. Po chvíli nám přinesli chřástala ukázat, Jirka ho okroužkoval a změřil a chvíli nám o něm povídal. Pak jsme si ho zblízka prohlédli, vyfotili a nechali běžet. Zkoušeli jsme najít ještě další chřástaly, ale už se nám to nepovedlo. Do spacáku jsme se dostali až kolem třetí hodiny ráno. Ráno však ornitologické dobrodružství neskončilo. Místní pan hajný nám ukázal hnízdo výra velkého se dvěma mláďaty. Jirka je měl okroužkovat, ale zjistilo se, že už kroužek mají. Tak jsme si je jen poměrně zblízka prohlédli a vyfotili. Mezitím na Losí řece už začala brigáda – stavění přístřešku. Za celý den se udělal velký kus práce, za což jsme všem moc vděční. Děti chvíli pracovaly, chvíli se koupaly, hrály airsoft nebo hledaly poklady detektorem kovu.     

Podívat se na fotky můžete ZDE:

Dozvědět se něco chřástalovi polním a poslechnout si jeho hlas můžete ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

OSVOBOZOVÁNÍ ZLATÉ KORUNY

Červen 3rd, 2018 Comments off

V pátek 1. června 2018 jsme se vlakem vydali do Zlaté Koruny. Na nádraží na nás čekal vedoucí tamního odboje Karel Štěpán. Vyslechli jsme hlášení českého rozhlasu s výzvou, aby byli všichni ozbrojení němečtí občané odzbrojeni. Podařilo se nám vypátrat jen jednoho a odzbrojení proběhlo bez jediného výstřelu. Na základně jsme si po večeři a ubytování přečetli o událostech ve Zlaté Koruně v květnových dnech roku 1945. V sobotu byli všichni tak natěšeni na nové zážitky, že nemohli dospat. V 6 hodin byli vzhůru skoro všichni (někteří již více než hodinu) a udržet je do budíčku v 7:30 bylo skoro nemožné :). Po vydatné rozcvičce a snídani jsme se dozvěděli, že náš vojenský džíp byl ukraden. Po namaskování vojenskou kamufláží a poučení o fungování polního telefonu jsme se opatrně vydali džíp hledat. Obě skupiny ho úspěšně vypátraly a s ním i mapu s označeným místem, kde jsou ukryty zbraně. Nalezené zbraně jsme hned vyzkoušeli –  střílelo se do terčů i balónků naplněných moukou. Hrál se i airsoft. Začalo pršet, ale to nám nevadilo, protože oběd byl skoro hotov. Po poledním klidu už zase svítilo sluníčko a tak mohlo být provedeno odminovávání cesty. Každý si našel vystřelenou patronu z války. Zahráli jsme si hru „Tanky“ a někdo ještě pokračoval v hledání s detektorem kovu. Mezi nečekanými nálezy byly dvě podkovy pro krávu. Po výborných topinkách jsme se ještě na chvíli sešli u ohně – hráli hry a zpívali při kytaře. V neděli všichni pokojně spali až do budíčku. Po krátkém slovíčku jsme se džípem svezli ke hřbitovu. Děvčata svázala krásné kytičky a s vlajkami jsme je došli položit na hrob zlatokorunským občanům a maďarským vojákům, kteří padli při osvobozování. Pak už nás čekal jen úklid, společné foto a cesta vláčkem domů.

Ze zápisků válečné zpravodajky Katky

Na fotky z výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

SLAVONICKÉ PEVNŮSTKY

Květen 20th, 2018 Comments off

Tak na tuhle výpravu jsem se fakt těšil. V pátek 18. května 2018 jsme vyrazili s oddílem starších (pondělních) rangerů do České Kanady. Kluci a holky jeli s vedoucími vlakem a busem a já s Peťou P. vojenským UAZem 469. Ubytovali jsme se v chatičkách poblíž rybníku Osika u Nové Bystřice a tím jsme se ocitli v oblasti plné starých bunkrů – řopíků, které jsme chtěli navštívit a prozkoumat. Jeden z nich byl dokonce hned u našich chatiček. V sobotu po rozcvičce a snídani jsme si každý připravili bagety na celý den a postupně se dopravili k lesu u Starého Města pod Landštejnem. Tam se odehrála naše první airsoftová bitva s Colty 1911. Krásnými lesy nás vedla červená turistická značka až k pevnostnímu areálu u Slavonic, kde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku. Prohlédli jsme si uvnitř tři řopíky postavené  v roce 1937 na obranu našich hranic před Německem. Bunkry byly vybaveny dobovými vojenskými potřebami včetně kulometů. Přehnali se deště, ale na tábořiště jsme k večeru dorazili našim armádním speciálem už opět za sucha. Výbornou sobotní večeři (rajskou a guláš) nám po příjezdu připravila majitelka chatičkového areálu. Z velkých víkendových zážitků musím zmínit také vojenskou lesní autoškolu, lesní hru „Tanky“ a Peťovo válečné nálezy detektorem z okolí bunkru. Moc jsme si to užili, díky Bohu.

Na fotky z výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

RINGOTURNAJ 2018

Květen 8th, 2018 Comments off

V sobotu 5.5.2018 v dosti brzkých hodinách začala naše cesta na Ringoturnaj do Křižanova. Při přestupech, hlavně v Jihlavě,  všichni neúnavně trénovali házení kroužkem. Do Křižanova jsme z nádraží došli pěšky, jen naše batohy se vezli. Odpoledne a podvečer byli ve znamení dalšího tréninku ringa  a procvičování dovedností na novou soutěž „Ranger roku“. V neděli a v pondělí se hrálo a hrálo, od kroužku se některé nedalo dostat ani když zrovna nehráli zápas. Všichni hráli s nasazením a výborně. Pokud nehráli, bylo to jen kvůli tomu, že se věnovali doprovodným programům (jízdě na raftech, vyrábění náramků a dalších krásných věcí, chůzi po slackline, střelbě,deskovým hrám atd.. ). Během soboty až pondělí také probíhala soutěž tříčlenných družstev „Ranger roku“. Měla pět disciplín – biblické znalosti, štafetový běh, stavění stanu, rozdělávání ohně, a vázání uzlů. Naše družstva si vedla dobře (zejména v biblických znalostech – za adventure rangers jsme byli nejlepší:-)), ale na získání titulu ranger roku to nestačilo. V úterý všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. Na stupni vítězů ( stříbrné místo) letos stálo družstvo senior rangers Petr a Kája. Družstvo discovery rangers po velkém boji obsadilo čtvrté místo. Dalším úspěchem bylo první místu Zuzky v chůzi po slackline a čtvrté místo Majdy v turnaji v Goblících. A pak už jen rychlý dobrý oběd a ahoj Křižanove, ahoj kamarádi. Děkujeme  Ti Pane za další vydařený Ringoturnaj a třeba zase za rok.

Na fotky z Ringoturnaje se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags:

VELIKONOČNÍ ŠIFRA

Březen 24th, 2018 Comments off

Týden před Velikonocemi sobotní ráno 24. 3. 2018začalo dost dobrodružně.  První úkol byl naší početnou výpravu celou dostat do autobusu směrem na Římov. To se povedlo a díky ochotnému řidiči jsme o výpravu nepřipravili ani skupinu malých světlušek, které také čekaly na stejný autobus. V Římově jsme se setkali s ostatními a pokračovali jsme ve směru Římovské křížové cesty. U některých kapliček jsme si připomínali biblické události, které tam byly znázorněny. Zároveň měly skupinky rangerů za úkol najít a rozluštit ukryté šifry. Postupně se jim z nich skládala zpráva, kde mají hledat svůj díl pokladu. Po zastávce na oběd, kde jsme si opekli buřty se krásně rozsvítilo sluníčko a tak hru o vlajky někteří hráli jen v tričku. U poslední kapličky byla už zpráva celá a tak bylo jasné, kde poklad hledat. Pak už jen rychlý přesun na autobus a hurá domů.

Na fotky z velikonoční výpravy se můžete podívat ZDE:

Categories: CO JSME ZAŽILI Tags: